Υδρόβια πουλιά στη Λίμνη της Καστοριάς


Video   ( 4.50 min )                            ...................................................................

Περίπου 17 είδη υδρόβιων πουλιών ‘‘ ξεχειμωνιάζουν’’ στη λίμνη της Καστοριάς. Εκτός από τις λαγγόνες και τους κορμοράνους, υπάρχουν γλάροι, πάπιες, πελεκάνοι, κύκνοι αλλά και νερόκοτες, ενώ κάθε χρόνο στη λίμνη Ορεστιάδα, έχουμε και σπάνιους επισκέπτες. Ξεχειμωνιάζουν όλο και λίγότερα είδη, λόγο του ήπιου χειμώνα, γεγονός που “κρατάει” τα υδρόβια πουλιά στο Βορρά.Υδρόβια πτηνά στη Λίμνη της Καστοριάς (Λίμνη Ορεστιάδα) HD
from kourtis on Vimeo.

1 σχόλιο :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...