Μαντάνια και Νεροτριβές (Ντριστέλλες)


Αθανασία   Στ.               ...................................................................................................


         Τα μαντάνια είναι ξύλινα μηχανήματα, που αξιοποιώντας την δυναμική ενέργεια του νερού συμ­μετείχαν στην παραγωγή μάλλι­νων υφασμάτων (μάλλινα παντε­λόνια, κάπες, τσέγρες, μαντανίες, βελέντζες, τσόλια). Η βασική αρχή της λειτουργίας του μαντανιού είναι η εξής: το νερό, μέσω της «φτερωτής» θέτει σε κίνηση τέσσερα «κοπάνια». Πρόκειται για βαριά ξύλινα σφυ­ριά που κτυπώντας ρυθμικά το μάλλινο ύφασμα σφίγγουν τους κόμπους και το νήμα και του προσδίδουν αντοχή.

                         Ακολουθεί το νεροτρίβισμα στην ντριστέλλα. Η περιστροφική δίνη της νεροτριβής αναμαλλιάζει το ύφασμα και το κάνει αφράτο. Η κατασκευή της ντριστέλλας (νεροτριβή) είναι απλή, ένας κε­κλιμένος αγωγός διοχετεύει ορμη­τικά το νερό με μια κωνική κοιλό­τητα με ξύλινη επένδυση και σύστημα υπερχείλησης, ώστε να δημιουργείται περιστροφική δίνη. Τα υφάσματα συρραμένα σε σακκιά στροβιλίζονται με τρόπο όμοιο με τα σημερινά πλυντήρια, επί 8-24 ώρες και ρίχνουν μαλλί, αφρατεύουν.

           Το μαντάνι (ή μπασήρι, όπως το ονομάζουν οι μοναχοί) είναι το μοναδικό μηχάνημα όπου κτυ­πούσαν (έμπαζαν) τους μάλλι­νους καλογερικούς σκούφους. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των μοναχών, χρονολογείται του­λάχιστον από τον 19ο αιώνα και είχε πελάτες από ολόκληρη την Ελλάδα και την Τουρκία.                   


                   
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...