Εκβολές και Δέλτα του Σπερχειού ποταμού


Ευαγγελία  Φ.                  .......................................................................................................


          Κατά την εποχή του Ομήρου αναφέρεται ότι η θάλασσα (Μαλιακός Κόλπος) έφτανε ως τα Καλύβια, συνοικισμό δυτικά της Λαμίας. Ο Σπερχειός με τα άφθονα φερτά υλικά σχημάτισε την προσχωσιγενή πεδιάδα της Ανθήλης, της Ροδίτσας, των Θερμοπυλών και της Αγ. Τριάδας. Στην περιοχή του Δέλτα τα εδάφη είναι άργυρο- ιλυώδη, πλούσια σε ασβέστιο και μαγνήσιο και μέτρια εφοδιασμένα σε κάλιο. Η κεντρική κοίτη του ποταμού τροφοδοτείται από 63 χείμαρρους μόνιμης και περιοδικής ροής.
            
Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά
      Το Δέλτα του Σπερχειού ποταμού βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του νομού Φθιώτιδας, εκτείνεται ανατολικά της ΝΕΟ Αθηνών - Λαμίας και συγκεκριμένα ανατολικά των κοινοτήτων Ροδίτσας, Ανθήλης, Μεγ. Βρύσης και Β.Α, των κοινοτήτων Δαμάστας, Θερμοπυλών και Αγ. Τριάδας. Μεγάλη σημασία για την περιοχή του Δέλτα είναι η επίδραση των θαλάσσιων νερών. Λόγω της μικρής κλίσης που παρουσιάζει η περιοχή προς τη θάλασσα η ροή των νερών του ποταμού είναι ήρεμη και σε περίπτωση πλημμυρίδας τα θαλάσσια νερά εισδύουν στην κοίτη και εισχωρούν αρκετά μέσα στη ξηρά κατακλύζοντας μεγάλα εδαφικά τμήματα.

            Η γη γύρω από τις εκβολές καλύπτεται κυρίως από ξερικές καλλιέργειες και χορτολιβαδικές εκτάσεις, ενώ ένα μικρό τμήμα καλύπτεται από ελαιόδενδρα . Το τελευταίο τμήμα των εκβολών, κοντά στο στόμιο του ποταμού και εκεί που η ξηρά συναντά τη θάλασσα, σχηματίζει έναν ρηχό κόλπο σαν λιμνοθάλασσα, που ονομάζεται Λιβάρι (500 ha). Το βάθος στο μεγαλύτερο τμήμα του είναι πέντε μέτρα. Το κυνήγι απαγορεύεται από τον νόμο. Το κυνήγι απαγορεύεται επίσης στις εκβολές και τις γύρω κοινότητες.

        Η περιοχή εντάσεται στο δίκτυο Natura 2000 , το οποίο στην Ελλάδα περιλαμβάνει 241 Τόπους Κοινοτικής Σημασίας σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ "για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας" και 202 Ζώνες Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας σύμφωνα με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ, που καλύπτουν συνολικά έκταση περίπου 5,5 εκ. εκταρίων. Το ελληνικό τμήμα του δικτύου Natura 2000 έχει περιλάβει την πλειονότητα των περιοχών της χώρας που προστατεύονται από την εθνική νομοθεσία και έχουν διεθνείς χαρακτηρισμούς.

          Το Λιβάρι, στο εσωτερικό τμήμα του κόλπου, είναι ένα φυσικό θαλάσσιο πάρκο για την αναπαραγωγή ψαριών και την ανάπτυξη των νεαρών ιχθυδίων. Οι εκβολές του Σπερχειού ποταμού προσφέρουν ιδανικές περιβαλλοντικές συνθήκες στην ορνιθοπανίδα, πολλά είδη της οποίας προστατεύονται. Η περιοχή φιλοξενεί κάθε χειμώνα πάνω από 20.000 υδρόβια.  

Τα νεότερα ορνιθολογικά δεδομένα ενισχύουν πολύ περισσότερο την επιλογή χαρακτηρισμού της περιοχής ως ΖΕΠ. Τα είδη για τα οποία η Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά «Κοιλάδα και Δέλτα Σπερχειού – Μαλιακός Κόλπος» αξιολογήθηκε από το BirdLife International (Heath & Evans 2000) ότι πληρεί τα κριτήρια για ένταξη στο δίκτυο των Ζωνών Ειδικής Προστασίας  (ΖΕΠ)  ήταν αυτά που φαίνονται στον Πίνακα.2 σχόλια :

  1. Πολλές και χρήσιμες πληροφορίες . Καλά , ποιος προστατεύει τις Ζώνες ειδικής προστασίας ή τις περιοχές Natura :

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ ΜΠΡΑΒΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΑ

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...