Μη ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι


Γιώργος  Κ.                 .....................................................................................................
         Μη ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι ονομάζονται αυτοί που δεν ανανεώνονται με φυσικές ή τεχνικές διεργασίες (τουλάχιστον στο ορατό μέλλον), αλλά απλά υπάρχουν σε κοιτάσματα (φυσικά αποθέματα) που καταναλώνονται και εξαντλούνται κάποτε. Π.χ. το πετρέλαιο. Μερικές φορές τα προϊόντα τους μπορούν να ανακυκλωθούν για να καθυστερήσουν την επικείμενη εξάντληση των κοιτασμάτων τους (π.χ. τα μέταλλα) ή να δημιουργηθούν με τεχνητό τρόπο από άλλες φυσικές πρώτες ύλες (π.χ. το πετρέλαιο), αλλά αυτό δεν τα καθιστά ανανεώσιμα.


Μέταλλα  

          Ως μέταλλα χαρακτηρίζονται, μια μεγάλη κατηγορία χημικών στοιχείων που εμφανίζουν ορισμένες κοινές ιδιότητες, όπως είναι η λάμψη, η μεγάλη πυκνότητα, έτσι ώστε να εμφανίζονται σκληρά και ανθεκτικά, η ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα αυτών κ.α. Διακρίνονται από τα αμέταλλα που αποτελούν επίσης τη δεύτερη μεγάλη κατηγορία των στοιχείων.Για την καλύτερη παραγωγή προϊόντων συχνά χρησιμοποιούνται μίγματα αυτών, τα οποία καλούνται κράματα.


Μάρμαρα 

             Το μάρμαρο είναι ένα μονόμεικτο πέτρωμα, αποτελούμενο μόνο από ασβεστίτη (ανθρακικό ασβέστιο), προϊόν ανακρυστάλλωσης ασβεστολίθων. Η λέξη ετυμολογείται από την αρχαιοελληνική μάρμαρος, δηλαδή «λαμπερός λίθος».Οι διαφορετικές ποικιλίες αυτού του πρωτογενούς υλικού είναι προϊόντα ιζηματογένεσης του ασβεστίτη (μιας αργής διαδικασίας γεωλογικού σχηματισμού) και διαφέρουν μεταξύ ως προς το χρώμα, τη σύσταση, την οξείδωση, και τη χημική σύνθεση. Το μάρμαρο διαθέτει τη χημική σύνθεση του ανθρακικού ασβεστίου ή ασβεστίτη (CaCO3) ή του δολομίτη (CaMg (CO3)2) ή και συνδυασμό των δύο ορυκτών. Ο καθαρός ασβεστίτης είναι λευκός, αλλά ορυκτές προσμίξεις προσθέτουν χρώμα σε τυχαία πρότυπα. Για παράδειγμα ο αιματίτης προσθέτει το κόκκινο χρώμα.


Πετρέλαιο


            Το πετρέλαιο (από το ελληνικο πέτρα και έλαιο, "λάδι της πέτρας" / λατινικά Oleum - έλαιο), που μερικές φορές στην καθημερινή γλώσσα αποκαλείται και μαύρος χρυσός ή τσάι του Τέξας, ειναι ενα παχύρευστο, μαύρο ή βαθύ καφετί ή πρασινωπό υγρό ορυκτό, που αποτελεί και τη σπουδαιότερη σήμερα φυσική πηγή ενέργειας.


Φυσικό Αέριο

           Το φυσικό αέριο είναι άχρωμο και άοσμο. Η χαρακτηριστική του οσμή δίνεται τεχνικά ώστε να γίνεται αντιληπτό σε τυχόν διαρροές. Ανήκει στη δεύτερη οικογένεια των αέριων καυσίμων. Είναι ελαφρύτερο από τον αέρα: έχει ειδικό βάρος ίσο με 0,59.
Η καύση του φυσικού αερίου, σε σχέση με αυτή άλλων καυσίμων όπως ο γαιάνθρακας ή το λάδι, έχει λιγότερο επιβλαβείς συνέπειες για το περιβάλλον. Παράγει, για παράδειγμα, μικρότερες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα για κάθε μονάδα παραγόμενης ενέργειας.
Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται με αρκετούς τρόπους: 

  • Αποτελεί βασική πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Χρησιμοποιείται στην παραγωγή υδρογόνου.
  • Ως καύσιμο οχημάτων (οικολογικά οχήματα). 
  • Οικιακή χρήση (μαγειρική, θέρμανση κ.α.)
  • Άλλες χρήσεις (παραγωγή γυαλιού, υφασμάτων, ατσαλιού, πλαστικών, ειδών χρωματισμού και άλλων προϊόντων)


1 σχόλιο :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...