Το πόσιμο νερό , αγαθό σε έλλειψη.


Χρύσα  Π.                     .............................................................................................        Παρατηρώντας τον πλανήτη γη από το διάστημα μπορούμε αμέσως να τον χαρακτηρίσουμε σαν γαλάζιο πλανήτη εξαιτίας του άφθονου νερού που τον καλύπτει. Αν μάλιστα μπορούσαμε να κατανείμουμε το νερό της γης ομοιόμορφα στην επιφάνειά της, αυτό θα είχε μέσο βάθος 2,7 km. Θα περιμέναμε οπότε να υπάρχει αφθονία υδατικών πόρων σε όλες τις χώρες και να μην τίθεται ζήτημα εξοικονόμησης του νερού. Η πραγματικότητα όμως είναι αρκετά διαφορετική… Στοιχεία από διάφορες περιοχές της γης μαρτυρούν αλλού φαινόμενα λειψυδρίας, αλλού εντάσεις μεταξύ κρατών για τη διεκδίκηση της χρήσης των υδατικών πόρων και αλλού το νερό χαρακτηρίζεται σαν αγαθό σε ανεπάρκεια.


Τι είναι όμως το νερό;

          Το νερό είναι μια χημική ένωση του υδρογόνου και του οξυγόνου (Η2Ο) που είναι και η πιο σημαντική για τη ζωή στον πλανήτη μας. Το 70% του βάρους των ζώων και του ανθρώπου είναι νερό, ενώ στα φυτά το ποσοστό φτάνει στο 90%. Το νερό είναι άχρωμο, άοσμο και όσον αφορά το πόσιμο, άγευστο. Σε μεγάλες ποσότητες μοιάζει να έχει γαλάζιο χρώμα, ενώ όταν παγώνει και γίνεται χιόνι ή πάγος, έχει άσπρο χρώμα.

            Εμφανίζεται σε τρεις μορφές:

α.    υγρή όπως το νερό των ωκεανών, των λιμνών,                      των ποταμών κ.λπ.,
β.    στερεή ως πάγος ή χιόνι,
γ.    αέρια, με τη μορφή υδρατμών.


              Είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού, κακός αγωγός της θερμότητας και διαλύτης πολλών ουσιών, γι’ αυτό αποτελεί μέχρι και το 90% των κυττάρων των οργανισμών. Οι περισσότερες ενώσεις που κυκλοφορούν μέσα σε κάθε οργανισμό είναι διαλυτές στο νερό και έτσι διευκολύνεται η μεταφορά τους από κύτταρο σε κύτταρο, αλλά και από το ένα τμήμα του κυττάρου στο άλλο. 

        To νερό είναι απαραίτητος πόρος για τον άνθρωπο, ανεξάντλητος από την φύση γιατί ανακυκλώνεται με τον υδρολογικό κύκλο και αποτελεί τον ουσιώδη παράγοντα για την ανάπτυξη της οικονομίας κάθε κοινωνίας, εφόσον χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, αλλά και στον δευτερογενή. Σχεδόν όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για την επιβίωση του, όπως προϊόντα διατροφής, ένδυσης κ.ά. για να παραχθούν χρειάζονται νερό. Η πολύτιμη αξία του φαίνεται από ότι έχει καταχωρηθεί ως κοινωνικό αγαθό και η πρόσβαση σ’ αυτό ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Τείνει όμως να διψάσει όλος ο πλανήτης λόγω της κακής και αλόγιστης χρήσης του.
     
         Έρευνες που έρχονται στο φως δείχνουν την δραματική κατάσταση που επικρατεί σε πολλές περιοχές του κόσμου λόγω της κακής και αλόγιστης χρήσης του. Τα στοιχεία που έρχονται στην επιφάνεια είναι ανησυχητικά. Από το 1950 έως το 2000 ο πληθυσμός του πλανήτη διπλασιάστηκε ενώ η ζήτηση νερού εξαπλασιάστηκε. Σύμφωνα με τον Ο.Η.Ε, δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη αντιμετωπίζουν πρόβλημα λειψυδρίας και πάνω από 2,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι, δεν έχουν πρόσβαση σε επαρκή υγιεινή.         Το νερό που βρίσκεται πάνω στη Γη καλύπτει το 71% της συνολικής της επιφάνειας της. Το 97% του νερού που βρίσκεται στη Γη βρίσκεται στους ωκεανούς. Μόνο το υπόλοιπο 3% είναι γλυκό νερό και από αυτό μόνο το 0,003% που βρίσκεται στα ποτάμια και λίμνες είναι διαθέσιμος γιατί το υπόλοιπο βρίσκεται τους παγετώνες και στα παγόβουνα. Όμως οι συνολικά διαθέσιμες ποσότητες γλυκού νερού είναι περισσότερες από 0,003%. Υπολογίζεται ότι οι συνολικά διαθέσιμες ποσότητες γλυκού νερού είναι 0,6% του συνολικού νερού πάνω στη Γη και από αυτό το 98,8% είναι υπόγεια νερά. Όπως φαίνεται οι ποσότητες γλυκού νερού πάνω στη Γη, είναι περιορισμένες παρόλο που αυτό συνεχώς ανακυκλώνεται.            Τα τελευταία χρόνια λόγω της κακής χρήσης και διαχείρισης των υδατικών αποθεμάτων και σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες που ο ρόλος τους υπήρξε καταλυτικός, οι διαθέσιμες ποσότητες νερού έχουν ελαττωθεί. Εκτός από αυτό, η ρύπανση των υδατικών πόρων αποτελεί σημαντικό πρόβλημα που χρήζει επίλυσης. Κάθε χρόνο στις 22 Μαρτίου εορτάζεται παγκοσμίως η θεσμοθετημένη από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών Παγκόσμια Ημέρα Νερού. Η ημέρα αυτή αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για την προώθηση του νερού ως κοινό αγαθό και βασικό δικαίωμα όλων. Το γεγονός ότι η ημέρα γιορτάζεται σε ολόκληρο τον κόσμο είναι μείζονος σημασίας, μιας και στόχος της είναι να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες όλου του κόσμου σε σχέση με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες χώρες.ΑΙΤΙΑ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ
 •  Το φαινόμενο του θερμοκηπίου
 •  Οι κλιματικές αλλαγές
 •  Η γεωργία
 •  Η ανυπαρξία έργων
 •  Τα νησιά και ο τουρισμός
 •  Τα παλιά δίκτυα
 •  Οι πυρκαγιές και η έλλειψη σχεδιασμού
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ
 •  Επιφέρει αυξημένο ανταγωνισμό ανάμεσα στις πιθανές απαιτήσεις νερού
 •  Όλο και περισσότερες περιοχές θα καθίστανται με προβλήματα λειψυδρίας 
 •  Θα δημιουργηθούν μεταναστευτικές μετακινήσεις πληθυσμών
 •  Προβλήματα υγείας
 •  Μείωση της βιομηχανικής, της αστικής και της τουριστικής ανάπτυξης
 •  Άνοδος του επιπέδου της θάλασσας


ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ

           Οι κάτοικοι των πόλεων οφείλουν να συνειδητοποιήσουν το πρόβλημα της έλλειψης του πόσιμου νερού και να οδηγηθούν στον περιορισμό της κατανάλωσης. Απαιτείται λοιπόν, η ολοκληρωμένη και καλά σχεδιασμένη διαχείριση του. Η σωστή διαχείριση των υδατικών πόρων σε μία περιοχή αφορά την ορθολογική χρήση τους και κυρίως την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας πόσιμου νερού για τους κατοίκους. Δηλαδή, να πληροί όλες τις προδιαγραφές που το καθιστούν ακίνδυνο για το καταναλωτικό κοινό. Τα κύρια προβλήματα είναι:

 •  Ορθολογική χρήση του νερού οπού υπάρχει έλλειψη ή προβλέπεται να υπάρξει στο  μέλλον.
 •  Η όσο το δυνατόν ελαχιστοποίηση των απωλειών νερού και η  αξιοποίηση των  πλεονασμάτων.
 • Αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν ανάμεσα στην προσφορά και τη  ζήτηση .
 •  Χρήση νερού για αναπτυξιακά προγράμματα της χώρας.
 •  Να προσφέρεται με την όσο το δυνατό υψηλότερη ποιότητα.
 •  Ανακύκλωση του νερού σε ορισμένες χρήσεις.
 •  Ορθολογική χρήση υπόγειων αποθεμάτων

Η ορθολογική χρήση του νερού επιτυγχάνεται µε δύο τρόπους:

 •  Με αλλαγή συμπεριφοράς, και
 •  Με τεχνικές παρεμβάσεις :

 1.  Έλεγχος διαρροών - επισκευές
 2.  Συστήματα περιορισμού της ροής του νερού από βρύσες
 3.  Επιλογή των κατάλληλων βρυσών
 4.  Διακόπτες παροχής νερού με φωτοκύτταρα
 5.  Καζανάκια ελεγχόμενης ή διπλής ροής
         
              Σ’ αυτό το πλαίσιο διαχείρισης εντάσσονται και οι προσπάθειες επανάκτησης των ήδη χρησιμοποιηθέντων για διάφορους σκοπούς νερών. Η ανακύκλωση του νερού με τη μέθοδο του «βιολογικού καθαρισμού» των υγρών αποβλήτων, κυρίως αστικών και ορισμένων βιομηχανικών, έχει αρχίσει να εφαρμόζεται ευρύτατα σε πολλές χώρες του κόσμου. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την απόκτηση νερού καταλλήλου ακόμη και για πόση. Συνήθως όμως, το παραγόμενο νερό δεν φτάνει σ' αυτό το ποιοτικό επίπεδο, γιατί η εφαρμογή της μεθόδου γίνεται πολύπλοκη και εξαιρετικά δαπανηρή. Έτσι, το νερό που έχει υποστεί «βιολογικό καθαρισμό», χρησιμοποιείται κυρίως από τη γεωργία (για άρδευση) και τη βιομηχανία. Πάντως, ανεξάρτητα από τη χρήση του νερού, το σπουδαιότερο πλεονέκτημα που προκύπτει από τον «βιολογικό καθαρισμό» είναι η εξουδετέρωση των συνεπειών της ρύπανσης. Πραγματικά, τα ρυπασμένα αστικά και βιομηχανικά λύματα μπορούν να απαλλαγούν, με αυτή τη μέθοδο, από ορισμένους ρύπους που συνιστούν απειλή για τη δημόσια υγεία ή για τα οικοσυστήματα και κατόπιν να διοχετευθούν στους φυσικούς αποδέκτες.
      Σε περιοχές με έντονα προβλήματα λειψυδρίας – δηλαδή έλλειμμα επαρκών αποθεμάτων νερού – (π.χ. στα νησιά των Κυκλάδων), οι άνθρωποι θα πρέπει να υιοθετήσουν ξανά πρακτικές εξοικονόμησης νερού τις οποίες είχαν επεξεργαστεί παλαιότερες κοινωνίες (συγκέντρωση των όμβριων υδάτων σε ταράτσες και δεξαμενές) και η σύγχρονη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη (π.χ. τουρισμός) είχε οδηγήσει στην εγκατάλειψη.


          Μια ολοκληρωμένη Στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη που θα προβλέπει τις απαραίτητες οικονομικές επενδύσεις και τα κατάλληλα διαχειριστικά εργαλεία, καθώς επίσης τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών, αποτελεί πρωτίστως ευθύνη της Πολιτείας. Ειδικότερα, η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να εφαρμόσει το θεσμικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής δηλαδή το Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης το οποίο περιλαμβάνει τα εξής θεσμικά μέτρα:

 •  Άμεση εφαρμογή της διαδικασίας του προγραμματισμού της ανάπτυξης των        υδατικών πόρων σε όλα τα επίπεδα.
 •  Έκδοση και προώθηση εφαρμογής των λοιπών προβλεπόμενων νομοθετικών          ρυθμίσεων.
 •  Σύνταξη και συνεχής ενημέρωση του ισοζυγίου προσφοράς ζήτησης νερού ανά      Υδατικό Διαμέρισμα και στο σύνολο της χώρας.
 •  Άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου των παρεμβάσεων και επιβολή των                προβλεπόμενων κυρώσεων. 

             Η αρδευόμενη γεωργία, ο μεγαλύτερος καταναλωτής νερού, θα πρέπει να επιδιώξει μια πιο ορθολογική χρήση του αρδευτικού νερού. Επιβάλλεται να αξιοποιήσει υδατικούς πόρους που μέχρι σήμερα έμεναν ανεκμετάλλευτοι (με την κατασκευή μικρών φραγμάτων και δεξαμενών που βεβαίως δεν θα υπονομεύουν την καλή τροφοδοσία των υπόγειων νερών), να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της σύγχρονης αρδευτικής τεχνολογίας (π.χ. «στάγδην» άρδευση), να βελτιώσει την αρδευτική τεχνική ώστε να γίνεται αποτελεσματικότερη χρήση του νερού χωρίς τις τεράστιες σημερινές απώλειες από τα αρδευτικά δίκτυα, να χρησιμοποιεί εναλλακτικούς υδατικούς πόρους (π.χ. επαναχρησιμοποίηση), να αξιοποιήσει τα υπόγεια νερά αλλά και να περιορίσει την ανεξέλεγκτη κατάσταση όσον αφορά την άντληση τους που διακυβεύει την ίδια τους την ύπαρξη. Τέλος, η επιλογή λιγότερο υδροβόρων καλλιεργειών μπορεί να συμβάλει σημαντικά στον περιορισμό των αρδεύσεων

             Η βιομηχανία, επίσης, θα πρέπει να συμβάλλει στην οικονομία νερού με τη αύξηση της αποδοτικότητας χρήσης του νερού και τη γενίκευση της ανακύκλωσης, στις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό.
7 σχόλια :

 1. Υπέροχη εργασία ένα μεγάλο μπράβο στην μαθήτρια σας Κύριε Κούρτη! Η μαθήτρια έχει υπέροχο λόγο ξέρει να χειρίζεται πολύ καλά την ελληνική γλώσσα, έχει πολύ ωραίες φωτογραφίες αλλά και το περιεχόμενο είναι τέλειο,με προβλημάτισε πολύ η εργασία και ήδη σκέφτομαι το νερό το οποίο ξοδεύω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ ΕΓΡΑΣΙΑ ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ωραία εργασία, συγκινήθηκα από τις φωτογραφίες με τα παιδάκια! Μπράβοοοο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Mprabooo,,,wraia ergasiaaaaaaa~

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΤΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΡΑΒΟ ΧΡΥΣΑΑΑ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...