Πηγές Νερού


Έλενα  Θ.          ...........................................................................................................


Γοργοπόταμος  ( Δύρας )
          
        Για κάθε κοινότητα, οι πιθανές πηγές πόσιμου νερού συνήθως ανήκουν σε τρεις κατηγορίες:  1. νερό που βρίσκεται στην ατμόσφαιρα,   2.  νερό που βρίσκεται στην επιφάνεια και   3.  νερό που βρίσκεται στο υπέδαφος.


Νερό από την ατμόσφαιρα:


            Το περισσότερο νερό που βρίσκεται στην ατμόσφαιρα έχει εξατμιστεί. Το νερό που εξατμίζεται είναι αέριο αντί υγρό. Όταν βλέπουμε τα σύννεφα, δεν βλέπουμε αέριο, αλλά νερό που έχει συμπυκνωθεί, μερικές φορές σε μόρια σκόνης. Αυτές οι μικρές σταγόνες είναι υγρό, αλλά είναι τόσο μικρές που παραμένουν στην ατμόσφαιρα (μαζί ως σύννεφα) ώσπου να ενωθούν και να πέσουν στη γη. Ατμοσφαιρική κατακρήμνιση  (νερό που πέφτει στη γη) μπορεί να συμβεί καθώς το νερό βρίσκεται σε διάφορες μορφές. Εάν είναι υγρό, ονομάζεται βροχή. Εάν είναι σε κρυσταλλική μορφή, ονομάζεται χιόνι. Εάν παγώνει σε σταγονίδια, ονομάζεται χαλάζι. Τις περισσότερες φορές, όταν μιλάμε για πόσιμο νερό από την ατμόσφαιρα, εννοούμε τη βροχή. Μόλις φτάσει στο έδαφος, τότε μπορούμε να μιλάμε για το πως θα πάρουμε το νερό από την επιφάνεια.Νερό από την Επιφάνεια:

Βοϊδομάτης
          Το νερό στην επιφάνεια είναι σε ροή ή στάσιμο. Το νερό που ρέει μπορεί να είναι σε μικρά ρυάκια μέχρι μεγαλύτερα και ποτάμια. Το στάσιμο νερό μπορεί να είναι σε λακκούβες μέχρι λίμνες και ωκεανούς.Οι λακκούβες, κοινές κατά την περίοδο των βροχών, συνήθως είναι μολυσμένες με ασθένειες του νερού, ενώ οι ωκεανοί έχουν πάρα πολύ αλάτι για να είναι πόσιμο το νερό και απαιτείται ειδική τεχνολογία για να απομακρυνθεί το αλάτι. Γενικά, εάν το νερό ρέει, τότε είναι πιο πιθανό να είναι πιο ασφαλές απ' ότι όταν είναι στάσιμο. Το στάσιμο νερό που βρίσκεται έτσι για πολύ καιρό, μπορεί να μολυνθεί, όπως ένας βάλτος, που είναι γεμάτος από διάφορες μορφές ζωής, ορισμένες μη φιλικές για την ανθρώπινη υγεία.Διάφορες μορφές τεχνολογίας χρησιμοποιούνται για την μετατροπή νερού από την ατμόσφαιρα προς κατανάλωση.


Νερό από το Υπέδαφος:


            Στο υπέδαφος, το νερό ρέει, όπως στην επιφάνεια, σε ποτάμια και λίμνες.Τα υπόγεια ύδατα μπορεί να είναι ρηχά (κοντά στην επιφάνεια) ή βαθειά. Αν και υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις, γενικά τα ρηχά υπόγεια ύδατα έχουν γλυκό (αμόλυντο) νερό ενώ τα βαθειά υπόγεια ύδατα, που ρέουν για περισσότερο καιρό, είναι γεμάτα με μεταλλικά στοιχεία, μερικές φορές πολύ αλμυρά για κατανάλωση. Στο μεγαλύτερο μέρος του, το υπόγειο νερό είναι διαθέσιμο με το σκάψιμο ενός πηγαδιού και την μεταφορά του στην επιφάνεια μέσω μιας αντλίας ή με κουβάδες. Μερικές φορές, καθώς τα υπόγεια ύδατα ρέουν σε ανισόπεδες επιφάνειες, βγαίνουν στην επιφάνεια. Αυτό ονομάζεται πηγή. Μια κοινότητα που έχει μια πηγή μπορεί να προστατεύσει το νερό από την μόλυνση αντί να σκάψει ένα πηγάδι για να φθάσει προς αυτό. 


Λουτρά Πόζαρ ( Αριδαίας )
       Μερικές φορές, το υπόγειο νερό ρέει πολύ βαθιά σε σημείο όπου η γη θερμαίνεται, κάτω από τον κρύο φλοιό και έτσι θερμαίνεται από τον πυρήνα. Αυτό το νερό θερμαίνεται και όταν διαστέλλεται ο ατμός του, αναγκάζεται να βγει προς την επιφάνεια, μερικές φορές ως ζεστή πηγή. Πολλές ζεστές πηγές έχουν μαζέψει διάφορα μεταλλικά στοιχεία από τη γη, μερικά δηλητηριώδη, μερικά με θεραπευτικές ιδιότητες, σπάνια πόσιμα.

1 σχόλιο :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...