Μία ομάδα, πολλά πλεονεκτήματα .

Κωνστντίνα   Κ .

        Ως μέλη της ομάδας περιβαλλοντικής αγωγής του σχολείου μας, έχουμε πραγματοποιήσει περιπάτους με σκοπό την ευρύτερη “γνωριμία” με το περιβάλλον, σε διάφορες περιοχές του τόπου μας. Τι παραπάνω όμως, κερδίζει όποιος είναι μέλος σε μία τέτοιου είδους ομάδα;         Στόχος κάθε τέτοιου είδους ομάδας είναι κατά κυριότητα η περαιτέρω ενημέρωση τον μαθητών-μελών για θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης όπως είναι η αναγνώριση της σχέσης του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον του, η ευαισθητοποίηση για τα προβλήματα που συνδέονται με αυτό καθώς και η γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισής τους. Οι μαθητές αναπτύσσουν κριτική και δημιουργική σκέψη για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος, μέσα από τους περιπάτους που οργανώνονται, καθώς παρατηρούν από κοντά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και συλλέγουν πληροφορίες. Επιπλέον, μαθαίνουν να σέβονται κάθε μορφή ζωής και να αξιολογούν την σημειολογία της φύσης, καθώς ενημερώνονται για την πανίδα και την χλωρίδα του τόπου τους και αντιλαμβάνονται την φύση με όλες τους τις αισθήσεις.

           Είναι,επίσης, σημαντικό να σημειωθεί ότι με την συμμετοχή αναγνωρίζονται και περαιτέρω αξίες, όπως αυτή της ομαδικότητας και της συνεργασίας αλλά και της ατομικής προσφοράς, καθώς κατά την διάρκεια του προγράμματος όλοι, είτε σε ομάδες είτε ατομικά, καλούνται να παρουσιάσουν όσα έχουν μάθει, έως τώρα, με κείμενα, βίντεο,φωτογραφίες ή άλλα μέσα. Έτσι, αναπτύσσουν πνεύμα συνεργασίας, υπευθυνότητας και εθελοντισμού αλλά μαθαίνουν και να προσαρμόζονται στην λειτουργία και τους κανόνες της ομάδας.

          Η συμμετοχή λοιπόν, οδηγεί στην δημιουργία στάσεων γύρω από τα προβλήματα που αφορούν την ποιότητα του περιβάλλοντος,στη διασαφήνιση εννοιών, στην διεύρυνση των γνώσεων μέσα από την συζήτηση, την επικοινωνία και την έρευνα αλλά και στην δημιουργία, απαραίτητων σε όλους,ιδανικών.4 σχόλια :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...